Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

43.

Które z wymienionych cech posiada nebiwolol?
1) największą wybiórczość spośród beta-blokerów w stosunku do receptora adrenergicznego beta-1;
2) dodatkowe właściwości plejotropowe oraz działanie wazodylatacyjne poprzez wpływ na syntezę tlenku azotu;
3) wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną;
4) brak negatywnego wpływu na metabolizm glukozy;
5) ulega metabolizmowi wątrobowemu (CYP2D6) poprzez aromatyczną hydroksylację.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,5.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 2,3,4,5.
  • D. 2,4.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań