Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

90.

Endoskopowe przezodbytnicze badanie ultrasonograficzne (TRUS) stosuje się do oceny zaawansowania raka odbytnicy, gdyż obraz uzyskany dzięki tej metodzie ma rozdzielczość umożliwiającą identyfikację poszczególnych warstw ściany jelita oraz struktur otaczających odbytnicę.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym.
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym.
  • C. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.
  • D. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
  • E. oba twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań