Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

63.

Które z wymienionych czynników zwiększają ryzyko rozwoju zgorzeli gazowej?
1) rozległe zniszczenie tkanek;
2) znacznego stopnia upośledzenie ukrwienia tkanek;
3) masywne zakażenie rany;
4) niewystarczające chirurgiczne opracowanie rany pourazowej;
5) długotrwała sterydoterapia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań