Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

60.

Średnie ciśnienie tętnicze wynosi 85 mmHg, ciśnienie w tętnicy płucnej - 28 mmHg, ośrodkowe ciśnienie żylne - 12 cm H2O, ciśnienie wewnątrzczaszkowe - 40 mmHg. Ile wynosi mózgowe ciśnienie perfuzyjne?

  • A. 57 mmHg.
  • B. 73 mmHg.
  • C. 45 mmHg.
  • D. 16 mmHg.
  • E. 12 mmHg.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań