Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

62.

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące właściwości ropiwakainy i bupiwakainy: ropiwakaina w stosunku do bupiwakainy:

  • A. jest bardziej kardiotoksyczna.
  • B. charakteryzuje się nieznacznie słabszą siłą działania.
  • C. w przypadku stosowania rozcieńczonych roztworów wywołuje znacznie silniejszą blokadę różnicującą.
  • D. jest bardzo podobna pod względem chemicznym (grupa butylowa przyłączona do aminy została zastąpiona grupą propylową).
  • E. ma nieco krótszy czas działania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań