Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

77.

Najsilniejszym inhibitorem płytek krwi - niezależnie od drogi ich aktywacji jest:

  • A. tromboksan A2.
  • B. prostacyklina PGI2.
  • C. tlenek azotu.
  • D. ADP.
  • E. ASA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań