Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

30.

Oporność receptora glukokortykosteroidów to:
1) stan częściowej niewrażliwości tkanek docelowych na działanie kortyzolu i jego analogów, charakteryzujący się podwyższonym poziomem ACTH i kortyzolu we krwi oraz objawami nadmiaru androgenów i mineralokortykosteroidów;
2) stan częściowej niewrażliwości tkanek docelowych na działanie kortyzolu i jego analogów, charakteryzujący się obniżonym poziomem ACTH i podwyższonym poziomem kortyzolu we krwi oraz objawami nadmiaru androgenów;
3) znana jest tylko postać wrodzona spowodowana mutacją sekwencji aminokwasów w obrębie receptora;
4) znana jest zarówno postać wrodzona jak i nabyta.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 1,4.
  • C. 2,3.
  • D. 2,4.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań