Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

99.

Wskazaniem do stosowania pooperacyjnej analgezji doopłucnowej jest:
1) mastektomia;  2) nefrektomia;  3) splenektomia;  4) cholecystektomia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,2,4.
  • D. 2,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań