Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

108.

Do czynników dużych zakażenia wewnątrzmacicznego należą:
1) PROM > 24 h;
2) gorączka u rodzącej > 37,5°C, < 38°C;
3) objawy zakażenia błon płodowych;
4) PROM > 12 h < 24 h;
5) gorączka u rodzącej > 38°C;
6) Agar < 5 pkt. w 1 minucie życia;
7) leukocytoza u matki > 15 tys.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,6.
  • B. 1,3,5,7.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,3,6.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań