Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

66.

Od tętnicy nerkowej prawej zwykle odchodzą następujące gałęzie boczne:
1) tętnica nadnerczowa górna;     4) tętnice przeponowe górne;
2) tętnica nadnerczowa dolna;     5) gałęzie moczowodowe.
3) tętnica nadnerczowa środkowa;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 1,3,5.
  • C. 2,4,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań