Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

12.

Gruźlica, po wprowadzeniu leków przeciwprątkowych:

  • A. jest chorobą wyleczalną, ponieważ zastosowanie co najmniej 3 leków przeciwprątkowych pierwszej linii terapii powoduje całkowitą eliminację prątków u danego chorego.
  • B. tylko zastosowanie 4 leków przeciwprątkowych może pozwolić na całkowitą eliminację prątków, w tym wszystkich możliwych szczepów opornych na poszczególne leki, nawet występujących tak rzadko jak 1 na 108.
  • C. wysoka skuteczność leków przeciwprątkowych związana jest z ich silnym bójczym działaniem na prątki, występujące zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzkomórkowo, a odpowiedni dobór leków może prowadzić do całkowitej eliminacji prątków z ustroju, przy ponad 90% skuteczności chemioterapii.
  • D. nawet zastosowanie 4 leków przeciwprątkowych w ramach strategii DOTS, nie gwarantuje zniszczenia wszystkich prątków, występujących u chorego, gdyż na populację drobnoujstrojów zlokalizowanych w otorbionych masach serowatych, nie działają żadne ze znanych leków.
  • E. choć obecnie stosowanie terapii przeciwprątkowej w ramach strategii DOTS, nie zapewnia działania wyjaławiającego, to uzyskano obiecujące rezultaty z lekami działającymi w środowisku anaerobowym (a więc takim, jakie istnieje w otorbionych masach serowatych) - jak metronidazol, czy linkomycyna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań