Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

9.

Małopłytkowość poheparynowa (HIT) jest stosunkowo rzadkim powikłaniem, ale potencjalnie bardzo niebezpiecznym. Które z kryteriów diagnostycznych są istotne dla prawidłowego rozpoznania HIT?
1) oznaczenie przeciwciała HAAb;
2) spadek liczby płytek krwi o więcej niż 50 % w stosunku do wartości przed rozpoczęciem leczenia heparyną;
3) wykluczenie posocznicy;
4) wzrost liczby płytek krwi po odstawieniu heparyny;
5) czas wystąpienia małopłytkowości ³ 5 dni po rozpoczęciu leczenia heparyną.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań