Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

94.

Wskaż prawdę o astmie umiarkowanej

  • A. kontrolowana za pomocą leczenia 2 lub 3 stopnia
  • B. objawy w ciągu dnia ≤2 ×/tydz, potrzeba leczenia doraźnego ≤2 ×/tydz.
  • C. kontrolowana za pomocą leczenia 3 stopnia.
  • D. objawy w ciągu dnia ≤2 ×/tydz, bez przebudzeń w nocy z powodu objawów astmy, potrzeba leczenia doraźnego ≤2 ×/tydz.
  • E. FEV1 = 60 - 80% lub PEF = 60 - 80%, zmienność PEF lub FEV1 > 30%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań