Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

16.

Zwiększenie przestrzeni powietrznych położonych obwodowo od oskrzelików końcowych może powstawać w wyniku:

  • A. zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami.
  • B. autoimmunizacji: destrukcja macierzy zewnątrzkomórkowej, głównie elastyny, może prowadzić do tworzenia neoantygenów, co w połączeniu z zaburzeniami w usuwaniu apoptotycznych komórek wyzwala reakcje ze strony własnych limfocytów T i B.
  • C. mechanizmu apoptozy, dotyczącego komórek nabłonka pęcherzyków, co udokumentowano na modelu zwierzęcym.
  • D. obniżenia poziomu a-1antytrypsyny.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań