Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

15.

Podstawą chirurgicznego leczenia martwiczego zstępującego zakażenia śródpiersia jest jak najszybsze i dokładne usunięcie:

  • A. ropy.
  • B. martwiczych tkanek.
  • C. tłuszczu z szyi i śródpiersia.
  • D. eksploracja wszystkich zakażonych przestrzeni.
  • E. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań