Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

55.

W przypadku zwężeń i niedrożności w gałęziach tętnicy nerkowej wykonuje się operację pozaustrojową. Po udrożnieniu nerkę wszczepia się ponownie do organizmu zgodnie z zasadą stosowaną podczas przeszczepiania nerki tzn.:

  • A. prawą nerkę na prawy talerz biodrowy, a lewą na lewy.
  • B. prawą nerkę na lewy talerz biodrowy, a lewą na prawy przy zachowanej kolejności zespoleń. Pierwsze: żyła nerkowa do boku żyły biodrowej wewnętrznej, drugie: tętnica nerkowa do końca tętnicy biodrowej wewnętrznej, trzecie: moczowód śródściennie do pęcherza moczowego.
  • C. prawa nerka na lewy talerz biodrowy, a lewa na prawy. Kolejność zespoleń jest obojętna.
  • D. prawa nerka na lewy talerz biodrowy, a lewa nerka na prawy talerz biodrowy. Zespolenia w kolejności: żyła nerkowa, tętnica nerkowa, moczowód.
  • E. brak poprawnej odpowiedzi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań