Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

109.

Noworodek urodzony przedwcześnie w 29 tygodniu ciąży. Po urodzeniu otrzymał 5 oddechów rozprężających z tlenem (FiO2: 0,3) i został umieszczony w inkubatorze. Aktualnie w 5 godzinie życia prezentuje mierny wysiłek oddechowy (I stopień w skali Silvermanna), 60-70 oddechów/min, a saturacja na pulsoksymetrze waha się w granicach 91-93%. W wywiadzie bez obciążeń w kierunku zakażenia wrodzonego. Matka nie otrzymała steroidoterapii prenatalnej. W badaniu gazometrycznym stwierdza się niewielkie obniżenie prężności dwutlenku węgla, a prężność tlenu pozostaje na dolnej granicy normy. W wykonanym zdjęciu rtg klatki piersiowej stwierdzono obraz Zespołu Zaburzeń Oddychania Noworodków stopnia 2. Jakie zaproponujesz działania?

  • A. bezwzględne zaintubowanie i podanie surfaktantu oraz tlenoterapia skuteczna (do uzyskania saturacji > 95%).
  • B. podanie surfaktantu metodą INSURE, utrzymanie tlenoterapii i włączenie antybiotyków, gdyż nie można wykluczyć wrodzonego zapalenia płuc.
  • C. podanie kofeiny celem zapobiegania bezdechom; tlenoterapia tylko jeśli saturacja obniży się < 90%; wysiłek oddechowy jest normą przy takiej dojrzałości noworodka.
  • D. wsparcie oddechu nieinwazyjne (nCPAP, maseczka InfantFlow, NIV), włączenie terapii kofeiną, tlenoterapia celem poprawy saturacji do wartości 95-97%; rozważenie intubacji i ewentualnego podania surfaktantu przy pogorszeniu wydolności oddechowej.
  • E. wsparcie oddechu nieinwazyjne (nCPAP, maseczka InfantFlow, NIV) i włączenie do terapii dopaminy - poprawa krążenia powinna polepszyć również wydolność oddechową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań