Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

80.

30-letnia kobieta zgłosiła się do SOR z powodu silnego bólu pojawiającego się przy przełykaniu pokarmów, któremu towarzyszyła podwyższona ciepłota ciała (do 38°C). W dniu poprzedzającym wystąpienie objawów u chorej wykonano gastroskopię. W badaniu przedmiotowym stwierdza się trzeszczenie przy palpacji szyi oraz silną bolesność uciskową chrząstki tarczowatej. W badaniach laboratoryjnych poza podwyższoną leukocytozą i CRP nie stwierdzano innych odchyleń od stanu prawidłowego. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

  • A. przebicie szyjnego odcinka przełyku.
  • B. przebicie piersiowego odcinka przełyku.
  • C. przebicie żołądka.
  • D. odma opłucnowa.
  • E. zachłystowe zapalenie płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań