Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

77.

Hormon antydiuretyczny zwiększa resorpcję zwotną w kanaliku dalszym nefronu. Wydzielanie tego hormonu stymulują bodźce osmotyczne i nieosmotyczne. Do tych drugich zaliczamy:
1) hipowolemię i hipotensję;     4) ból;
2) nudności i wymioty;       5) podawanie opioidów.
3) hipoksję;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,5.
  • E. 2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań