Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

67.

W nagłym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie podlegającym defibrylacji, algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zaleca następującą kolejność działania:

  • A. pojedyncza defibrylacja, kontrola rytmu, druga defibrylacja o ile wskazana.
  • B. podwójna defibrylacja, badanie tętna, adrenalina o ile wskazana.
  • C. pojedyncza defibrylacja, badanie tętna, zabiegi resuscytacyjne (30:2) przez 2 minuty.
  • D. podwójna defibrylacja, ocena rytmu, adrenalina, kolejna defibrylacja o ile wskazana.
  • E. pojedyncza defibrylacja, zabiegi resuscytacyjne (30:2) przez 2 minuty bezpośrednio po wyładowaniu, ocena rytmu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań