Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

20.

Krwawienie z przewodu pokarmowego po operacjach na aorcie brzusznej (tętniak, zespół Leriche’a) jest spowodowane najpewniej:

  • A. krwawiącym wrzodem żołądka.
  • B. przetoką aortalno-jelitową.
  • C. nieszczelnością zespolenia naczyniowego.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. żadnym z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań