Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

34.

Obraz radiologiczny zespołu zaburzeń oddychania jest często mylony z obrazem:

  • A. zespołu aspiracji smółki.
  • B. zapalenia płuc wywołanego przez Streptococcus agalactiae.
  • C. przejściowego tachypnoe noworodka.
  • D. przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka.
  • E. wszystkie powyższe twierdzenia są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań