Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

27.

Podaj prawdziwe stwierdzenie dotyczące zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Chlamydophila pneumoniae:
1) Chlamydophila pneumoniae łatwo poddają się hodowli w warun. beztlenowych;
2) zakażenia wywołane przez Chlamydophila pneumoniae mogą klinicznie przebiegać pod postacią tylko zapalenia oskrzeli;
3) chlamydiowe zapalenia płuc mogą mieć przebieg bardzo ciężki z niewydolnością oddechową;
4) chlamydiowe zapalenia płuc należy leczyć cefalosporynami trzeciej generacji;
5) zakażenia chlamydiowe dotyczą tylko osób w wieku podeszłym > 65 r.ż.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 4,5.
  • C. 1,5.
  • D. 2,3.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań