Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

90.

Do poradni chirurgicznej zgłasza się 46-letni chory, skierowany przez lekarza endokrynologa. W badaniu USG brzucha w prawym polu nadnerczowym wykryto u niego zmianę o mieszanej echogeniczności, o wymiarach 30 x 45 mm. Chory w wywiadzie podaje występowanie nadciśnienia tętniczego oraz choroby refluksowej żołądka. Poza okresowym uczuciem „zgagi” nie podaje dolegliwości. Endokrynolog prosi o ewentualną kwalifikację do zabiegu usunięcia zmiany. Wskaż właściwe postępowanie w tym przypadku:

  • A. chory kwalifikuje się do zabiegu adrenalektomii, rozmiar zmiany uzasadnia kwalifikację niezależnie od ewentualnej czynności hormonalnej.
  • B. współwystępowanie guza nadnercza i nadciśnienia tętniczego wskazuje na możliwość obecności guza chromochłonnego, a taki powinien być usunięty.
  • C. u chorego należy wykonać tomografię komputerową brzucha, gdyż na podstawie USG nie można ocenić dokładnie wielkości guza.
  • D. chory w tej chwili nie kwalifikuje się do zabiegu, jednakże należy objąć go obserwacją i ponowie rozważyć kwalifikację w przypadku powiększania się guza.
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań