Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

72.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące uchyłku Meckela:
1) jest przykładem uchyłka rzekomego;
2) jest pozostałością przewodu pępkowo-jelitowego;
3) uchyłek Meckela może zawierać tkankę trzustki;
4) uchyłek Meckela może prowadzić do wystąpienia objawów niedrożności przewodu pokarmowego;
5) uchyłek Meckela jest najrzadszą przyczyną krwawienia do światła przewodu pokarmowego u dzieci.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,3,4.
  • D. tylko 1.
  • E. 2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań