Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

63.

W zespole ciasnoty śródbrzusznej (ACS) dochodzi do:
1) wzrostu przepływu krwi przez mózg;
2) przekrwienia wątroby;
3) zespołu poreperfuzyjnego;
4) niedokrwienia jelit;
5) zmniejszenia rzutu serca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 1,2,3,5.
  • C. 1,3,4,5.
  • D. 1,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań