Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

66.

Kiedy u chorego na POChP w stabilnym stanie klinicznym z PaO2 w stanie czuwania wynoszącym 60 mm Hg (zmierzonym 2-krotnie w ciągu 3 tygodni) wskazane jest długotrwałe leczenie tlenem?

  • A. gdy występują objawy nadciśnienia płucnego.
  • B. gdy hematokryt wynosi >55%.
  • C. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • D. zawsze, niezależnie od stwierdzanych objawów klinicznych.
  • E. nigdy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań