Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

85.

Definicje:
1) allodynia jest to ból wzbudzany lub spowodowany przez pierwotne uszkodzenie lub dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego;
2) dyzastezja to nieprzyjemne odczucia powstające samoistnie lub sprowokowane;
3) ból fizjologiczny to ból będący wynikiem działania stymulacji nocyceptywnej, która nie jest spowodowana uszkodzeniem tkanek;
4) ból centralny jest to ból wzbudzany lub spowodowany przez pierwotne uszkodzenie w ośrodkowym układzie nerwowym;
5) znieczulica bolesna jest to ból spowodowany bodźcami, które w zwykłych warunkach go nie powodują.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,4,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań