Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

26.

Następstwem ogólnoustrojowym zastosowania dodatnich ciśnień końcowo-wydechowych (PEEP) nie jest:

  • A. wzrost wartości ośrodkowego ciśnienia żylnego.
  • B. obniżenie przecieku płucnego krwi nieutlenowanej.
  • C. wzrost tętniczej prężności tlenu.
  • D. wzrost obciążenia następczego komory lewej serca.
  • E. spadek obciążenia następczego komory prawej serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań