Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

53.

U 40-letniej pacjentki rozpoznano sarkoidozę płuc w I stadium, bez zajęcia innych narządów, z towarzyszącą gorączką, zapaleniem stawów i rumieniem guzowatym. Kalcemia i kalciuria oraz badania czynnościowe płuc były w normie. Jakie postępowanie jest najwłaściwsze?

  • A. obserwacja, bez potrzeby leczenia.
  • B. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
  • C. jeżeli NLPZ są nieskuteczne, należy rozpocząć leczenie steroidami.
  • D. należy leczyć od początku steroidami.
  • E. należy leczyć steroidami i metotreksatem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań