Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

50.

Wykonania torakotomii w trybie nagłym nie zaleca się:

  • A. przy uszkodzeniu przełyku.
  • B. w tępych urazach klatki piersiowej.
  • C. w przypadku uzyskania z drenów umieszczonych w jamie opłucnowej krwi w objętości 1000-1500 ml.
  • D. prawidłowe A,B.
  • E. prawidłowe B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań