Pytania dodatkowe do LEKu

PYTANIA DODATKOWE DO LEKU

Interna (Liczba pytań: 451)

Pediatria (Liczba pytań: 276)Ginekologia i położnictwo (Liczba pytań: 299)

Psychiatria (Liczba pytań: 300)
Chirurgia (Liczba pytań: 140)
Medycyna rodzinna (Liczba pytań: 100)Intensywna terapia (Liczba pytań: 417)

Prawo i bioetyka LDEK (Liczba pytań: 191)

Orzecznictwo lekarskie LDEK (Liczba pytań: 147)


Zdrowie publiczne LDEK (Liczba pytań: 146)