Rezydentury jesień 2017: wyniki postępowania - egzaminLEK.pl

Rezydentury jesień 2017

Nieoficalnie znamy już wyniki jesiennego rozdania rezydentur. Wyniki pojawiły się w systemie SMK. Łącznie Minister Zdrowia przyznał 4031 rezydentur na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne (1-31 października 2017 r). Poniżej prezentujemy zestawienie przyznanych miejsc rezydenckich dla poszczególnych specjalizacji lekarskich w rozdaniu jesień 2017:
Wyniki dostępne są również w formie tabelarycznej.

Alergologia

Anestezjologia

Angiologia

Balneologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia plastyczna

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia

Endokrynologia

Endokrynologia Ginekologiczna

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Gastroenterologia

Gastroenterologia dziecięca

Genetyka kliniczna

Geriatria

Ginekologia onkologiczna

Hematologia

Intensywna terapia

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Medycyna nuklearna

Medycyna paliatywna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Medycyna sądowa

Medycyna sportowa

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neurologia dziecieca

Okulistyka

Onkologia i hematologia dziecięca

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu

Otolaryngologia

Patomorfologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dziecięca

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Toksykologia kliniczna

Transplantologia kliniczna

Urologia

Urologia dziecięca

Zdrowie publiczne

ddssd