Rezydentury wiosna 2019: wyniki postępowania - egzaminLEK.pl

Rezydentury wiosna 2019

Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2019 r.) Minister Zdrowia przyznał 1916 rezydentur.

Alergologia

Anestezjologia

Angiologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby płuc

Choroby płuc u dzieci

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenereologia

Diabetologia

Diagnostyka laboratoryjna

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Endokrynologia

Epidemiologia

Gastroenterologia dziecięca

Gastroenterologia

Genetyka kliniczna

Geriatria

Ginekologia i połonictwo

Ginekologia onkologiczna

Hematologia

Immunologia kliniczna

Kardiochirurgia

Kardiologia dziecięca

Kardiologia

Medycyna nuklearna

Medycyna paliatywna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Medycyna sądowa

Medycyna sportowa

Nefrologia

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Onkologia dziecięca

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia dziecięca

Otolaryngologia

Patomorfologia

Pediatria

Perinatologia

Psychiatria dzieci i młodziezy

Psychiatria

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Rehabilitacja

Reumatologia

Toksykologia kliniczna

Transplantologia kliniczna

Urologia dziecięca

Urologia

Zdrowie publiczne