Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

12. W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana niezwłoczna kardiowersja elektryczna ?

  • A. bardzo szybka czynność serca (rytm komór).
  • B. udokumentowane istnienie kilku dodatkowych dróg przewodzących.
  • C. współistniejąca hipokaliemia.
  • D. w każdej z wymienionych.
  • E. w żadnej z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań