Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

99. Obecnie pojecie „psychozy padaczkowe”:

  • A. oznacza charakteropatię
  • B. oznacza zaburzenie świadomości w czasie napadu padaczkowego
  • C. pacjenci z tym rozpoznaniem wymagają podawania chloropromazyny
  • D. zawsze uzasadnia uznanie niepełnosprawności
  • E. ma znaczenie historyczne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań