Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

110. U chorego z napadowym migotaniem przedsionków wystąpiło nagłe ochłodzenie, zasinienie i osłabienie kończyny dolnej. U chorego wcześniej nie stwierdzano zaburzeń ukrwienia kończyny dolnej. Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobna przyczynę dolegliwości najlepszym postępowaniem będzie:

  • A. podawanie leków rozszerzających naczynia
  • B. dotętnicze podawanie heparyny (do tętnicy udowej)
  • C. dotętnicze podawanie streptokinazy (do tętnicy udowej)
  • D. dotętnicze podawanie aktywatora plazminogenu (do tętnicy udowej)
  • E. embolektomia tętnic kończyny dolnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań