Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

117. W przypadku zwężenia przełyku spowodowanego nieoperacyjnym nowotworem, najlepsza metoda przewlekłego leczenia żywieniowego jest:

  • A. dożylne podawanie roztworu glukozy
  • B. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły obwodowej
  • C. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły centralnej
  • D. podawanie mieszaniny roztworów odżywczych przez gastrostomie
  • E. doodbytnicze podawanie mieszaniny roztworów odżywczych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań