Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

131. Skala ciężkości choroby wg Ransona dotyczy:

  • A. raka szyjki macicy.
  • B. choroby Leśniowskiego-Crohna.
  • C. marskości wątroby.
  • D. ostrego zapalenia trzustki.
  • E. raka żołądka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań