Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

135. U zranionych osób (nawet jeśli czas od otrzymania ostatniej dawki przypominającej szczepionki przeciwtężcowej jest dłuższy niż 1 rok) nie potrzeba w ogóle podejmować profilaktyki tężca, ponieważ dzięki powszechnym szczepieniom laseczka tężca została praktycznie wyeliminowana ze środowiska.

  • A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań