Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

138. U pacjentów z rozpoznaną dną moczanową w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie należy stosować:

  • A. diuretyków tiazydowych.
  • B. inhibitorów konwertazy angiotensyny.
  • C. blokerów kanału wapniowego.
  • D. antagonistów receptora angiotensynowego
  • E. alfa-blokerów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań