Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

140. Decyzję o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego u chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należy podejmować w oparciu o:

  • A. wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
  • B. ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego.
  • C. preferencje pacjenta.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań