Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

144. Najczęstszym i najbardziej istotnym klinicznie czynnikiem ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego jest:

  • A. otyłość.
  • B. spożywanie alkoholu przed snem.
  • C. używanie leków nasennych.
  • D. nawyk spania w pozycji na wznak.
  • E. powiększenie migdałków podniebiennych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań