Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

150. Stosowanie koncentratu ubogoleukocytarnych krwinek czerwonych u chorych z niedokrwistością w przebiegu nowotworów jest przeciwwskazane, ponieważ immunizacja związana z przetoczeniem może powodować progresję nowotworu.

  • A. oba twierdzenia są prawdziwe, ze związkiem przyczynowym
  • B. oba twierdzenia są prawdziwe, bez związku przyczynowego
  • C. pierwsze twierdzenie jest nieprawdziwe, drugie jest prawdziwe
  • D. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest nieprawdziwe
  • E. oba twierdzenia są nieprawdziwe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań