Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

153. Płukanie żołądka jest bezwzględnie przeciwwskazane w przypadku zatrucia:

  • A. lekami przeciwpadaczkowymi.
  • B. substancjami żrącymi, szczególnie, jeśli od zatrucia minęło więcej niż 30 minut.
  • C. lekami beta-adrenolitycznymi.
  • D. trójcyklicznymi lekami antydepresyjnymi.
  • E. paracetamolem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań