Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

161. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dożylnego podawania leków podczas próby resuscytacji jest prawdziwe?

  • A. podaj epinephryne dosercowo, jeżeli drogi dożylnej nie uzyskano w ciągu 3 min.
  • B. podaj leki przez żyły obwodowe z bolusem płynów.
  • C. nie podajemy leków przez żyły centralne z bolusem płynów.
  • D. podaj sól fizjologiczną z natriumbicarbonium(100 mEq/l) w trakcie RKO.
  • E. epinefryna może być podawana tylko dożylnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań