Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

165. Który z poniższych rytmów serca jest właściwym wskazaniem do przezskórnej stymulacji serca?

  • A. bezobjawowa bradykardia zatokowa.
  • B. prawidłowy rytm zatokowy u pacjenta z niskim ciśnieniem i we wstrząsie.
  • C. blok całkowity z obrzękiem płuc.
  • D. asystolia a następnie 6 lub więcej defibrylacji.
  • E. czynność elektryczna bez tętna (PEA).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań