Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

173.
Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis dotyczący tzw. zgody domniemanej w transplantologii?

  • A. zapis dotyczy zgody relatywnej.
  • B. tak.
  • C. nie.
  • D. zapis dotyczy zgody rodziny.
  • E. zaleca zgodę świadomą.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań