Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

177. W jakich sytuacjach polski Kodeks Etyki Lekarskiej dopuszcza eksperymenty medyczne na ludziach niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody?
1) jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia badan o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do wyrażenia zgody;
2) wyłącznie na żołnierzach zasadniczej służby wojskowej;
3) tylko w stanach terminalnych;
4) tylko na więźniach.
Prawidłowa odpowiedz to:

  • A. 1,3.
  • B. tylko 2.
  • C. 3,4.
  • D. tylko 4.
  • E. tylko 1.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań