Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

189.
Edukacja zdrowotna jako ważny element promocji zdrowia:
1) stanowi istotny element polityki zdrowotnej państwa;
2) dotyczy wyłącznie populacji młodzieży;
3) umożliwia ludziom nabywanie kompetencji do ochrony, utrzymania i doskonalenia zdrowia;
4) ma wpływ na zmianę postaw i zachowań społeczeństwa;
5) jej adresatami są głównie pracownicy służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedz to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 1,2.
  • C. 3,5.
  • D. 1,5.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań